Mẫu đơn đăng kí tham quan trường

*Tokyo- Trường Harajuku có thể tham quan học tập được từ tháng 4 năm 2021.

※10:00~16:00 (Không bao gồm thứ Bảy・Chủ Nhật・Ngày lễ)

※10:00~16:00 (Không bao gồm thứ Bảy・Chủ Nhật・Ngày lễ)

※10:00~16:00 (Không bao gồm thứ Bảy・Chủ Nhật・Ngày lễ)