Đơn đăng kí Khóa học buổi tối

 

*Học sinh có nguyện vọng học lớp kết hợp giữa học trực diện và trực tuyến thì hãy chọn hình thức đến trường.

yyyy-mm-dd(1999-02-01)

Đối với những người chưa đăng kí Bài kiểm tra trình độ, sau khi gửi đơn này vui lòng đăng kí kiểm tra tại đường dẫn trường Nhật ngữ ISI gửi trong email.