【Trực tuyến】Đơn đăng ký lớp học cá nhân

Vui lòng nhập thông tin chi tiết và xác nhận trước khi đăng ký. Sau khi xác nhận thông tin, người phụ trách sẽ liên lạc với bạn. Nếu là đoàn thể hay nhóm vui lòng nhập thông tin người đại diện và gửi danh sách ứng viên. 

năm-tháng-ngày (1992-02-01)

*Người tham gia

*Có thể chọn nhiều ngày

00:00~00:00 (Trừ 12:30~13:30)

00:00~00:00 (Trừ 12:30~13:30)

00:00~00:00 (Trừ 12:30~13:30)

00:00~00:00 (Trừ 12:30~13:30)

00:00~00:00 (Trừ 12:30~13:30)

Kết quả thi Nhật ngữ

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn tuyển sinh ( bao gồm chính sách hủy /hoàn tiền) trước  khi đăng ký 

Sổ tay học đường 2021